Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave je na uradni spletni strani policije objavila celovit pregled informacij o postopkih policije na področju nasilja v družini. Informacije so bile sestavljene in objavljene v želji približati vsem ljudem celovitost dela na področju nasilja v družini ter z namenom dati ustrezne in objektivne informacije žrtvam nasilja v družini, pa tudi vsem tistim, ki bi žrtvam radi pomagali, pa morda niso vedeli, kako.

Pričujoče informacije so nastale tudi v sodelovanju z nekaterimi nevladnimi organizacijami, zlasti s pobudami in predlogi, kaj vse naj bo objavljeno (npr. rubrika pogosta vprašanja), ali preprosto z njihovim soglasjem za objavo relevantne brošure na spletni strani slovenske Policije.

Informacije so objavljene na sledeči povezavi: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji.

Do njih pa je moč dostopati tudi po sledečem vrstnem redu: na spletni strani policije (http://www.policija.si) se ob levi strani nahaja pregled vsebin, klikniti je potrebno na »PREVENTIVA«, nato na »KRIMINALITETA« ali »OSEBNA VARNOST«. Tu se pojavita povezavi do celotne vsebine: »NASILJE V DRUŽINI – INFORMACIJE O POSTOPKU NA POLICIJI«.

Kontaktna oseba:

pic12938


SKUPNA ZAVEZA K SKRBI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

DUŠEVNO ZDRAVJE ZA VSAKEGA OTROKA

Strokovnjaki, ki delujemo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ob
zaključku multidisciplinarnega strokovnega srečanja Razdiralno vedenje otrok in
mladostnikov na stičišču strokovnih služb, ki je potekalo 7. in 8. junija 2013 v Kranjski gori,
se zavezujemo k skupnemu delovanju različnih služb na področju zdravstva, šolstva,
socialnega varstva in pravosodja pri zagotavljanju skrbi za duševno zdravje otrok in
mladostnikov v Sloveniji.

Ugotavljamo, da je trenutna raven skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov
nazadovoljiva. Kljub naraščajočim potrebam otrok, mladostnikov in njihovih družin je
dostopnost do kakovostne in učinkovite pomoči iz leta v leto manjša. Prepričani smo, da je
skrb za duševno zdravje eden od stebrov blagostanja vsakega otroka in najboljša naložba
za prihodnost celotne družbe.

Naša dolžnost je prizadevati si za zagotavljanje pravice vsakega otroka do zdravega
razvoja.

Treba je
1. povezati in uskladiti delovanje vseh strokovnjakov, ki jih država že financira skozi vse
naštete resorje;
2. dopolniti mrežo strokovnih služb na področju duševneg zdravja otrok in mladostnikov;
3. zagotoviti jasnost in preglednost vseh strokovnih služb pomoči;
4. poskrbeti za usklajeno delovanje, strokovno izobraževanje in uvejanje preverjeno
učinkovitih preventivnih programov in programov zdravljenja.

Predstavniki
Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo
Zbornice kliničnih psihologov Slovenije
centrov za socialno delo
vzgojnih zavodov
vrtcev in šol

Kranjska gora, 8.6. 2013


Strokovni seminar Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov na stičišču strokovnih služb, 7. in 8.6.2013

 

Spoštovani!

Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo (ZOMP) organizira 7. in 8. 6. 2013 tretji dvodnevni strokovni seminar z mednarodno udeležbo z naslovom Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov na stičišču strokovnih služb, namenjen izmenjavi izkušenj in pogledov strokovnjakov različnih strok na problematiko otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami. V programu bodo poleg domačih predavateljev iz različnih področij dela s populacijo otrok in mladostnikov tudi vabljena predavanja priznanih tujih strokovnjakov. Prof. H. Remschmid z Univerze v Marburgu bo predaval o značilnostih mladoletnih morilcev, prof. F. Gardner z Univerze v Oxfordu o izkušnjah s programi treninga učinkovitega starševstva v različnih evropskih državah ter o povezavah med spremembami v zgodnjih vzgojnih načinih in asocialnim vedenjem, prof. J. Hutchings, z Univerze Gwynedd, UK pa bo predstavila desetletne izkušnje implementacije programa treninga učinkovitega starševstva »The Incredible Years«. Poleg predavanj o razvojnih vidikih agresivnega in razdiralnega vedenja bodo potekala predavanja o diagnostični in terapevtski / svetovalni obravnavi te populacije otrok in mladostnikov z delavnicami. V sklopu seminarja bo organizirana tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelovali predstavnikov različnih strokovnih služb, ki se srečujejo z izzivi na področju obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami (zdravstvo, vzgojni zavodi, šolstvo, socialne službe, varuh človekovih pravic).

Seminar je namenjen najširšemu krogu strokovnjakov, ki se srečujemo s populacijo otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami, s področja zdravstva, šolstva, sociale, vzgojnih zavodov in pravosodja.

Kotizacija za seminar znaša 170 EUR (DDV je vključen) in zajema gradiva, potrdilo o udeležbi ter prigrizke med odmori ter družabno večerjo. Seminar bo potekal v Hotelu Lek v Kranjski gori. Podrobnejše informacije so dosegljive na spletni strani Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo: www.zomp.si, na kateri bo dostopna tudi elektronska prijava. V primeru plačila kotizacije štirim udeležencev seminarja iz iste inštitucije, je peta kotizacija brezplačna. Namestitev v hotelskih sobah je mogoče urediti prek spletne strani http://www.hotel-lek.si.

Vljudno vabljeni!

Nataša Dajčman, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in psihoterapevtka
Predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo

Dr. Marija Anderluh, dr.med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije,
Predsednica organizacijskega odbora

PROGRAM